NiceTech

En blogg om Teknik och Elektronik

Förnybar Energi
Teknologi

Förnybar Energi

Förnybar energi är en typ av energi som skördas från förnybara källor, som naturligt fylls på över mänskliga tidsskalor. Förnybar energi är solljus, vind, regn, tidvatten, vågor och geotermisk energi.

Förnybara energikällor finns över stora geografiska områden, till skillnad från andra energikällor som är koncentrerade till ett begränsat antal länder. Den snabba utvecklingen av förnybara energikällor och energieffektivitet leder till betydande energisäkerhet, begränsning av klimatförändringar och ekonomiska fördelar. Vi rörde ämnet tidigare i våran artikel om energikrisen.

Hur kan vi använda förnybar energikällor?

Solenergi

Förnybar Energi

Solenergi är den vanligaste energikällan på jorden. Solljus kan användas direkt för att värma och tända bostäder och andra byggnader och generera el.

Förnybar Solenergi är omvandlingen av energi från solljus till elektricitet, antingen direkt med hjälp av solceller (PV), indirekt med koncentrerad solenergi, eller med en kombination av båda. Koncentrerade solenergi system använder linser eller speglar och spårnings system för att omvandla solenergi till högtemperaturvärme. Värmen kanaliseras sedan genom en konventionell generator.

Vindkraft

Vindenergi är användningen av luftflöde genom vindkraftverk för att producera elektriska generatorer för el. Vindenergi, som ett alternativ till förbränning av fossila bränslen, är riklig, förnybar, brett distribuerad, ren, ger inga utsläpp av växthusgaser under drift, förbrukar inget vatten och använder små landområden.

Vindkraftsparker består av många enskilda vindkraftverk som är anslutna till elöverföringsnätet och använder vingar för att skörda vindens kinetiska energi. Luft strömmar över vingarna och skapar lyft (liknande effekten på flygplansvingar), vilket får vingarna att rotera. Bladen är kopplade till en drivaxel som driver en elektrisk generator, som sedan producerar elektricitet.

Läs om en annan blogg ekoplus som förklarar mer om vindkraftverk.

Biomassa

Biomassa är vilket organiskt material som helst som har lagrat solljus i form av kemisk förnybar energi. Trä är ett välkänt exempel på biomassa: det kan brännas för värme eller formas till byggmaterial. Andra exempel är växter, jord- och skogsbruksrester, organiska avfallskomponenter (kommunalt fast avfall) och alger.

Som förnybar energikälla kan biomassa antingen användas direkt genom förbränning för att producera värme eller indirekt efter att ha omvandlats till olika former av biobränsle.

Geotermisk energi

Geotermisk energi är termisk förnybar energi som produceras och lagras på jorden. Jordens inre värme är den termiska energi som produceras av radioaktivt sönderfall och kontinuerlig värmeförlust sedan jordens bildande. Geotermisk energi är kostnadseffektiv, pålitlig, hållbar och miljövänlig.

Det finns tre huvudtyper av geotermiska energisystem:

  • Direktanvändning och fjärrvärmesystem
  • Kraftverk
  • Jordvärmepumpar
  • Direktanvändning och fjärrvärmesystem

Vattenkraft

Vattenkraft är energi som härrör från energin från fallande vatten eller snabbt strömmande vatten som kan utnyttjas för användbara ändamål.

Den mesta vattenkraften kommer från den potentiella energin från uppdämt vatten som driver en hydraulisk turbin och generator. Kraften som utvinns ur vattnet beror på intensiteten och höjdskillnaden mellan vattnets källa och utlopp. Ett stort rör (“stammen”) levererar vatten från tanken till turbinen. Kostnaden för vattenkraft är relativt låg, vilket gör den till en konkurrenskraftig källa för förnybar el.

Slutgiltiga tankar

Att använda förnybara energikällor är bra för miljön och därmed planetens livskraft. Det är därför EU har placerat användningen av förnybara energikällor centralt på sina energi- och klimatmål för 2030. Det är att täcka minst 27 % av den totala slutliga energiförbrukningen i EU till 2030.

Kommer EU att lyckas med det? Resultaten är ännu inte att se.

Vill du läsa fler miljö artiklar? Läs här https://fsek.se/.

Utforska gärna bloggen veganisma som är inom samma nisch.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *