NiceTech

En blogg om Teknik och Elektronik

Energi

Förnybar Energi

Förnybar energi är en typ av energi som skördas från förnybara källor, som naturligt fylls på över mänskliga tidsskalor. Förnybar energi är solljus, vind, regn, tidvatten, vågor och geotermisk energi. Förnybara energikällor finns över stora geografiska områden, till skillnad från…