NiceTech

En blogg om Teknik och Elektronik

Energikris
Teknologi

Energikris: Sveriges Kärnkraft

Europa är fast i en energikris, men om man undersöker vad som just nu händer vid ett kärnkraftverk i Sverige kommer en annan bild att upptäckas.

Elpriserna på de nordiska marknaderna har nyligen sjunkit till så låga nivåer att ett kärnkraftverk medvetet har minskat sin produktion, i direkt motsats till energikrisen som plågar den gamla kontinenten, där varje megawattimme behövs.

De två kärnreaktorerna vid Forsmarksverket norr om Stockholm var i drift med 69 respektive 89 procent av kapaciteten för en tid sedan. Spotpriserna på den lokala marknaden föll till sin lägsta nivå sedan november 2020 på Nord Pools lokala börsauktioner.

Kan kärnkraft åtgärda den nuvarande energibristen?

Kärnkraft är en bas i Sveriges el och har bidragit till att försörja industrin i flera decennier tillsammans med stora vattenkraftverk i norr. Sverige har uppgett att man kommer att ge nordiska och baltiska energibolag likviditetsgarantier värda miljarder för att förhindra en finanskris orsakad av energikrisen i Europa samtidigt som de står inför en hård vinter.

Rysslands energikrig skapar allvarliga konsekvenser för Europa och svenska hushåll och företag, framför allt i södra Sverige, som är beroende av elpriserna i Tyskland, som i sin tur är starkt beroende av naturgas. Detta hotar landets ekonomiska stabilitet. Om inte lämpliga åtgärder vidtas snart kan detta leda till allvarliga störningar i de nordiska och baltiska länderna. I värsta fall står en djup finanskris för portarna. Men än så länge verkar det som att Sverige kommer att säkerställa finansiell stabilitet inte bara i Sverige utan i hela Norden.

Även om nedgångarna kan vara tillfälliga, belyser de kontrasten mot andra marknader i Europa, där en värmebölja har dämpat produktionen i Frankrike och kolverk i Tyskland kämpar för att få tillräckligt med bränsle. Priset på el i de skandinaviska länderna har blivit mycket billigt, 9,35 euro per megawattimme, medan det i Frankrike är 40 gånger högre.

Vad lär oss Sveriges paradigm?

Även om Sverige stöder minskningen av elförbrukningen inför en energikris för att ta itu med frågan om den nyligen uppkomna energikrisen i Europa på grund av Putins reaktion på västerländska åtgärder för hans invasion av Ukraina, hamnar frågan om energiproduktion i förgrunden.

Även om denna energibrist kan vara konstgjord har den verkliga förlängningar och lyfter upp frågan om alternativa sätt att producera energi. Utvecklingen av alternativa energikällor måste ta en seriös och central position i alla regeringars agenda för de kommande åren. Sol-, vind- och geotermisk energi, alla alternativa och förnybara energiformer bör främjas och förbättras.

Dessa former kommer inte bara att tillåta länder att vara mer oberoende av alla “krigsspel” i fall de kommer upp och säkrar sina nationers autonomi när det gäller sin energiförsörjning utan kommer också att ha en gynnsam inverkan på miljön.

Energikris

Slutsats

Den nuvarande energikrisen har utan tvekan kommit för att lära alla några värdefulla lektioner. Sättet att hantera det kan lämna utrymme för alla västerländska stater att ompröva sin energipolitik och göra de nödvändiga justeringarna för en mer oberoende, livskraftig och miljövänlig energiplan.

Kommer de att göra det? Vi får vänta och se.

Kolla även in watty i denna bloggen får du veta vilka andra utmaningar vår planet står inför.

Om du är intresserad av teknologi så har vi en annan artikel om robotdammsugare.

Läs om en annan blogg här noisyenvironment.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *